10×

++ سال 92 سلام سال سگی من !!!

++ فک کنم امسال سال مار هستش و من ی مار نر خوش خط و خال تو استینم پرورش داده بودم  که تا الان هی

از نیشش میخورم ....

++ فک کن یه هفته قبل عید بری وطن خراب شدت بعد فامیلای تخم حرومت بیفتن به جونت هنوز عید نشده

یه روز قبلش برگردی ....

++ کدوم عید کدوم سال نو روزا همون روزا هستن یکی بد تر از دیگری

و همچنین تخمی سپری شدن اون ها...

++ مخاطب بی خاصیت من ادم که نشدی هیچ گوه تر از وقتای دیگه شده بودی زشت بدترکیب!!!

++ امسال من سالمو با اه و اشک شروع کردم خدا به اخرش رحمی بکن!!!

++ دیگه اون الهه که خر همه میشد همه با دلش بازی میکردن مرده 14روزه که مرده این الهه جدید

یه دختر تنها ساکت بی اعتماد ب همه حتی چشمام و وحشی هست لطفا بهش نزدیک نشید...!!!

++ جدیدا خیلی خوشم از شخصیت گرگ ها اومده .... وحشی و درنده ...

++ مردشور این زندگی نحسی ....نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
<-TagName->

+ تــاریـخ جمعه 14 / 1برچسب:, ساعـت 1 به قـلـم بی نام و نشون |