++ بعضی وقتا دلت میخواد یه رابطه رو ادامه بدی دوسش داری با اینکه میدونی همه چی به ضرر تو هس ولی دلت

میگه بیا ادامه بدیم شاید درست شد.....اما وای ب اون وقتی که ب جای دلت عقلت تصمیم بگیره...دل میگه ادامه ..

عقل میگه غلط کردی و اونجاس ک تو این وسط کلافه ای + یه اخلاق سگی که هیچکی تحملتو نداره..

++ ریدم تو دهنت مخاطب یه روزی خاص... روز ولنتاین سالگرد دو سال درد و غصه خوردن من و عشق و حال تو

جنابالی کدوم گوری بودی ؟؟؟ البته به جهنم که نبودی اشکامو رفیق دوستم با حرفاش پاک کرد ...

++ بعضی وقتا باید به مامانت بگی خــــــــــفهــــشو!!!!

++ بعضی وقتا هم باید به اطرافیانت بگی یه کم خفه شید من نفس بکشم ...

++ روز پنجشنبه ساحل پارک دولت (( مثلا نمایشگاه منجل علم )) اینجا ایران بندرعباس .... صددرصد اسلامی!!!

یعنی 99.9درصد همه قرار داشتن ... ب جان خودم همه خانواده بودن ها البت متشکل از دختر پسرای ژیگول مامان

++ ب ی مخاطبی باید بگم تو هر چی حرف از کثافتیت بزنی من بیشتر ب درون لجنت پی میبرم !!! انتر..

++ من و دنیا با هم یه قراری گذاشتیم اون بزنه من برقصم ... جالبه نه؟؟؟ 

++ ریدم تو هیکل مدرسمون با بعضی از معلماش!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ دو شنبه 28 / 11برچسب:, ساعـت 13 به قـلـم بی نام و نشون |

96620582528989920559.jpg

++باید ب بعضی از شما پسرای تخمی گف : زر نزن تنها چیز راست زندگیت آلتته!!!

++ پسره ب دختره میگه تا تهش باهاتم .. هه فک کنم تهش جا کردن آلت راس شدشه تو شلوارش و بستن کمربندش...

++ من گشتم نبود شما هم نگردید نیست که نیست ... پسری که عشق براش مهم تر از خط زیر کمربندش باشه..

++

ما از اوناش نیستیم که لبامون قلوه ای باشه.

ما ازاوناش نیستیم هیکلمون چشمگیر باشه.

ما ازاوناش نیستیم که موهاش بلونده چشاش کشیده و رنگیه.

ما از اوناش نیستیم ک یه پسر مارو ببینه بگه اووف چه هلوویی!!!!!

ما داف نیستیم داداش من.

ما صبح تا شب تو رختخوابت نیستیم

تا آخر شب باهات تو خیابونا ول نیستیم

جیگر نیستیم......!

اما میدونی؟؟؟دلمون هرزه نیست وقتی میگیم دوست داریم از ته قلبه پاکمونه میتونی درک کنی ؟؟اگه

بتونی بخاطر ظاهر بقیه دلمونشکونی و دوسم داشته باشی مردی...!!!!!!!!

 

++


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ پنج شنبه 24 / 11برچسب:, ساعـت 11 به قـلـم بی نام و نشون |

++ من هیچوقت واس کسی شاخ نشدم فقط شاخ دراوردم از شاخ شدن بعضی ها....

++ باید به بعضی ها گفت من پین کد نیستم سه بار بهت فرصت بدم...

++ یه وقتایی هست تو نباید چیزی بگی طرفت خودش باید شعور داشته باشه...

++ خوب که فکر میکنم میبینم آن روزها هم هیچ چیز من به تو نمیخورد مثل الان که هیچ چیزم به تو نمیخورد

مگــــــــــــر حآلـــم از تو که بدجور بهم میخورد...

++ عاشق سگ هستم میدونید چرا ؟؟؟؟ باوفاست یه خورده که بهش محبت میکنی تا ته عمرت باهاته بعضی از

این دخترا و پسرا نباید بهشون گف حیوون اخه حیوون حرمت داره هنوز کلمه ایی برای توصیف کثافتی بودنشون

پیدا نکردم....

++هر چقدر ادمها رو بیشتر میشناسی تنهاییتو بیشتر دوست داری ....

++ بهتره نداشته باشیش تا اینکه داشته باشیش و ندونی با چند نفر شریکیش!!!!!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ یک شنبه 6 / 11برچسب:, ساعـت 20 به قـلـم بی نام و نشون |