++ من هیچوقت واس کسی شاخ نشدم فقط شاخ دراوردم از شاخ شدن بعضی ها....

++ باید به بعضی ها گفت من پین کد نیستم سه بار بهت فرصت بدم...

++ یه وقتایی هست تو نباید چیزی بگی طرفت خودش باید شعور داشته باشه...

++ خوب که فکر میکنم میبینم آن روزها هم هیچ چیز من به تو نمیخورد مثل الان که هیچ چیزم به تو نمیخورد

مگــــــــــــر حآلـــم از تو که بدجور بهم میخورد...

++ عاشق سگ هستم میدونید چرا ؟؟؟؟ باوفاست یه خورده که بهش محبت میکنی تا ته عمرت باهاته بعضی از

این دخترا و پسرا نباید بهشون گف حیوون اخه حیوون حرمت داره هنوز کلمه ایی برای توصیف کثافتی بودنشون

پیدا نکردم....

++هر چقدر ادمها رو بیشتر میشناسی تنهاییتو بیشتر دوست داری ....

++ بهتره نداشته باشیش تا اینکه داشته باشیش و ندونی با چند نفر شریکیش!!!!!!!نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
<-TagName->

+ تــاریـخ یک شنبه 6 / 11برچسب:, ساعـت 20 به قـلـم بی نام و نشون |