++ من همون ادم قبلم با همون عشق قدیمی با همون زخمای کهنه با همون لحن صمیمی

++ زن معنی تمام نگاه را میداند ...میداند چه نگاهی برای دیدن قلبش است ....

چه نگاهی برای کشف اندامش ...

++ خیانت قشنگی بود ... تهیه کننده : عشقم ... کارگردان : دوست صمیمیم

++ بیشتر وقتها بیرون ما شخصیت ما نیست ... اجبار ماست ...

++ او زیر همه چیز زد و من فقط زیر گریه ...

++ اینکه هنوز نگرانت میشوم ... نگرانم میکند ...

++ این روزها چقدر دلم هوای آن روزهارا کرده است ...

++ پرسید فراموشش کردی ؟؟؟ گفتم : اره الان دوماه و 19 روز 10 ساعت و 55 ثانیه هس که فراموشش

کردم و اصلن بهش فکر نمیکنم ...!!!!!!!

++ تنهایی همان مرگ است ... که رودربایستی دارد ...!!!

++ تو رفتی و من ماندم با آب هایی که هیچوقت از آسیاب نیفتاد ....

++ فقط باید خودت باشی اگر حتی غلط باشی ...

++ روزی هزار بار باید برای مادرم توضیح بدهم که دیگر کاری باتو ندارم به تو فکر نمیکنم و به تو زنگ نمیزنم

باور که نمیکند جان تو را قسم میخورم ....


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ شنبه 19 / 2برچسب:, ساعـت 9 به قـلـم بی نام و نشون |

 


 

چه حریصانه لبانم را بوسیدی...

و چه وحشیانه رختم را دریدی...

و من چه عاشقانه دست بر هوسهایت کشیدم...

اما........... کاش میفهمیدی که زن...

تا عاشق نباشد نمیبوسد...نمیبوید...

وتسلیم نمیکند...رویاهای عریانیش را....


 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ سه شنبه 15 / 2برچسب:, ساعـت 9 به قـلـم بی نام و نشون |

++ من دوست داشتم دل به تو دادم تو ندیدی من با با همه احساسم تو رو خواستم ندیدی

شب هایی رو ک من واسه تو ریختم اشک ...

++ من کم آوردم نمیتونم... خستم ... تنهام ... حوصله ندارم ...چاق شدم از زور بی تحرکی

زندگیمو نکبت ورداشته ... اون الهه مغرور و شاد مرده ..خودمو نمیشناسم ...نخورده مستم ...

آره حق دارید بیاید کامنت بذارید بگید من آشغالم من هرزم حق دارید بگید تا دلتون میخواد بگید

من یه تنهای هرزه ام ... یه لاشی ام ... هیچکسی منو نمیشناسه ...هیچکس حتی پدر و مادرم و

دوستای نزدیکم ...هیچکس از کثافت کاریام خبر نداره ... بگید هر چی عشقتونه بگید ...

++ بدنم نشتی دارد انگار .. هی آب چشم ... هی آب کمر ...

++ در من دخترکی زندگی میکند که هر روز خود ارضایی میکند و بعد از آن گریه میکند ....


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ دو شنبه 14 / 2برچسب:, ساعـت 20 به قـلـم بی نام و نشون |

++ اقا اس ام اس های خوب به خانم میده تو رو با من دیده اونم آبجیته ؟؟؟؟؟

++ در آینده : سخته تو رو ب روم باشی یادم نیاد حسم بهت چی بود!!!

++ بعضی از مخاطب های بی خاصیت رو فقط باید مثل خودشون گذاشت سرکار!  همین!!!

++ من روی فاحشه هم کم کردم از بس به خواسته هات تن دادم !!!

++ دلم : من دلتنگم خرابم ... عقلم : تو خیلی غلط کردی باید سنگی باشی !! من :

++ واقعا این روزا حس و حال درس خوندن نیست ... مرده شور ...

++ حس و حال هیچ کاری ندارم


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ پنج شنبه 10 / 2برچسب:, ساعـت 9 به قـلـم بی نام و نشون |

++ گفت : بهتری؟ گفتم : له تر ام !!!

++ سخته خرد شدن و هیچی نگفتن و اومدن به خونه سبزی پاک کردن!!!!!!!!!!!!!!!!

++ دلم گرفته دانشمندای محترم بیشعور محلول دل واکن اختراع کنید زود تند سریع !!!

++ الان مستم !!! مست گریه .... مست چشمای سرخم ... مست  و مدیون قلبم و غرورم

++ یه روزی گله کردم من از رفتارای تووووو تو هم به دل گرفتی دل مارو شکستی !!!

++ آقا آرتان تنهاست !!!! اقا آرتان له شده ... اقا آرتان کمرش شکسته 

یکی هس تو این دنیای مجازی یا غیر مجازی منو بفهمه؟؟؟


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ شنبه 5 / 2برچسب:, ساعـت 22 به قـلـم بی نام و نشون |