++ همه لات بازیات واسه مامانه بوده خونریزی هات هم عادت ماهانه بوده اینقد زر نزن!!!

++عاقا ما از هر کی خوردیم سرتاپاش رفیق بوده بعد رید بهمون ...

++از شنبه تغییرات بزرگ در مدرسه ... میخوام پسر شم ...!!!!

++ تا حالا هیچکس روی عوضی و لاشی و آشغالی و سگی و خلاصه هر چی که تو دوست عزیز

فکر کنی ندیده تاکید میکنم هیچکس ... بهم خیانت کرد بازم رفیقش شدم ... ولی حالا ... به زودی شاهد

تغییرات بزرگی هستید همتون از پدر و مادر تا دوست و اشنا و فامیل ...

++هیچ عشقی عشق اول نمیشود و هیچی جایش را نمیگیرد مگر عشق دوم !!!

++آدم های زیادی هستن دور و برم که بخوام نخوام باید تحملشون کنم..اومدن و رفتنشون هم دست خودشونه

درست مثل پیام های بازرگانی...

++شیرینی باشی یا گوه زیاد فرقی نمیکنه دور و ورت میشه پر مگس!!!

++هیچوقت قول یه پسر بچه رو جدی نگیر اما از تهدید یه دختر بچه بترس!!

++دلت که پر شد و نتونی خالیش کنی ... آب کمر خالی میکنی!!! میفهمی منظورمو؟؟؟؟

++زندگیمو خواب اشباع کرده !!!! نه میتونم راحت بخوابم نه راحت بیدار بمونم !!!!

++وقتی یه گوه رو بیش از سه بار تحویل بگیری پیش خودش فک میکنه کرم کارامله!!!

++مدرسه سکسی من!!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ شنبه 29 / 1برچسب:, ساعـت 10 به قـلـم بی نام و نشون |

++ تموم شد .... اینم از خیالت ... بردار و برو ... شاید باز بخوای به کسی هدیش بدی ...

آخه امسال یه سال دیگست ...

++ دیگه بهت زنگ نمیزنم ... سراغتو نمیگیرم ... نمیزارم دلم برات تنگ شه ... لیاقت دل تنگی هامو نداری...

++ هی لعنتی ... اونطوریم که تو فکر میکنی نیست ...شاید عاشقت بودم روزی ...!!!

ولی ببین بی تو هم زنده ام ... هم زندگی میکنم ...

فقط گاهی تو این وسط یادت زهر میکنه زندگی رو به کامم... همین!!!

++ در قلبم پیرزنی هفتاد ساله است ... زانو هایش درد میکند ....


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ یک شنبه 23 / 1برچسب:, ساعـت 13 به قـلـم بی نام و نشون |

++ سال 92 سلام سال سگی من !!!

++ فک کنم امسال سال مار هستش و من ی مار نر خوش خط و خال تو استینم پرورش داده بودم  که تا الان هی

از نیشش میخورم ....

++ فک کن یه هفته قبل عید بری وطن خراب شدت بعد فامیلای تخم حرومت بیفتن به جونت هنوز عید نشده

یه روز قبلش برگردی ....

++ کدوم عید کدوم سال نو روزا همون روزا هستن یکی بد تر از دیگری

و همچنین تخمی سپری شدن اون ها...

++ مخاطب بی خاصیت من ادم که نشدی هیچ گوه تر از وقتای دیگه شده بودی زشت بدترکیب!!!

++ امسال من سالمو با اه و اشک شروع کردم خدا به اخرش رحمی بکن!!!

++ دیگه اون الهه که خر همه میشد همه با دلش بازی میکردن مرده 14روزه که مرده این الهه جدید

یه دختر تنها ساکت بی اعتماد ب همه حتی چشمام و وحشی هست لطفا بهش نزدیک نشید...!!!

++ جدیدا خیلی خوشم از شخصیت گرگ ها اومده .... وحشی و درنده ...

++ مردشور این زندگی نحسی ....


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تــاریـخ جمعه 14 / 1برچسب:, ساعـت 1 به قـلـم بی نام و نشون |