12*

++ همه لات بازیات واسه مامانه بوده خونریزی هات هم عادت ماهانه بوده اینقد زر نزن!!!

++عاقا ما از هر کی خوردیم سرتاپاش رفیق بوده بعد رید بهمون ...

++از شنبه تغییرات بزرگ در مدرسه ... میخوام پسر شم ...!!!!

++ تا حالا هیچکس روی عوضی و لاشی و آشغالی و سگی و خلاصه هر چی که تو دوست عزیز

فکر کنی ندیده تاکید میکنم هیچکس ... بهم خیانت کرد بازم رفیقش شدم ... ولی حالا ... به زودی شاهد

تغییرات بزرگی هستید همتون از پدر و مادر تا دوست و اشنا و فامیل ...

++هیچ عشقی عشق اول نمیشود و هیچی جایش را نمیگیرد مگر عشق دوم !!!

++آدم های زیادی هستن دور و برم که بخوام نخوام باید تحملشون کنم..اومدن و رفتنشون هم دست خودشونه

درست مثل پیام های بازرگانی...

++شیرینی باشی یا گوه زیاد فرقی نمیکنه دور و ورت میشه پر مگس!!!

++هیچوقت قول یه پسر بچه رو جدی نگیر اما از تهدید یه دختر بچه بترس!!

++دلت که پر شد و نتونی خالیش کنی ... آب کمر خالی میکنی!!! میفهمی منظورمو؟؟؟؟

++زندگیمو خواب اشباع کرده !!!! نه میتونم راحت بخوابم نه راحت بیدار بمونم !!!!

++وقتی یه گوه رو بیش از سه بار تحویل بگیری پیش خودش فک میکنه کرم کارامله!!!

++مدرسه سکسی من!!!!نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
<-TagName->

+ تــاریـخ شنبه 29 / 1برچسب:, ساعـت 10 به قـلـم بی نام و نشون |