13*

++ گفت : بهتری؟ گفتم : له تر ام !!!

++ سخته خرد شدن و هیچی نگفتن و اومدن به خونه سبزی پاک کردن!!!!!!!!!!!!!!!!

++ دلم گرفته دانشمندای محترم بیشعور محلول دل واکن اختراع کنید زود تند سریع !!!

++ الان مستم !!! مست گریه .... مست چشمای سرخم ... مست  و مدیون قلبم و غرورم

++ یه روزی گله کردم من از رفتارای تووووو تو هم به دل گرفتی دل مارو شکستی !!!

++ آقا آرتان تنهاست !!!! اقا آرتان له شده ... اقا آرتان کمرش شکسته 

یکی هس تو این دنیای مجازی یا غیر مجازی منو بفهمه؟؟؟نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
<-TagName->

+ تــاریـخ شنبه 5 / 2برچسب:, ساعـت 22 به قـلـم بی نام و نشون |