17*

++ من همون ادم قبلم با همون عشق قدیمی با همون زخمای کهنه با همون لحن صمیمی

++ زن معنی تمام نگاه را میداند ...میداند چه نگاهی برای دیدن قلبش است ....

چه نگاهی برای کشف اندامش ...

++ خیانت قشنگی بود ... تهیه کننده : عشقم ... کارگردان : دوست صمیمیم

++ بیشتر وقتها بیرون ما شخصیت ما نیست ... اجبار ماست ...

++ او زیر همه چیز زد و من فقط زیر گریه ...

++ اینکه هنوز نگرانت میشوم ... نگرانم میکند ...

++ این روزها چقدر دلم هوای آن روزهارا کرده است ...

++ پرسید فراموشش کردی ؟؟؟ گفتم : اره الان دوماه و 19 روز 10 ساعت و 55 ثانیه هس که فراموشش

کردم و اصلن بهش فکر نمیکنم ...!!!!!!!

++ تنهایی همان مرگ است ... که رودربایستی دارد ...!!!

++ تو رفتی و من ماندم با آب هایی که هیچوقت از آسیاب نیفتاد ....

++ فقط باید خودت باشی اگر حتی غلط باشی ...

++ روزی هزار بار باید برای مادرم توضیح بدهم که دیگر کاری باتو ندارم به تو فکر نمیکنم و به تو زنگ نمیزنم

باور که نمیکند جان تو را قسم میخورم ....نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
<-TagName->

+ تــاریـخ شنبه 19 / 2برچسب:, ساعـت 9 به قـلـم بی نام و نشون |